Under dessa sessioner får du lära dig hur du kan förstå mer av din rörelse, kropp och ditt sinne som en helhet. 

Boka personlig rörelseträning eller gruppass.