Vår historia

Walkfeelings och Runfeelings historia

Tommy Olausson ägnade 19 år av sitt liv för att hitta svaret till såväl sitt eget tillfrisknande som sina patienters. När han fick veta att han inte kunde bli professionell fotbollsspelare på grund av sina skador påbörjade han sökandet efter ett svar som skulle kunna hjälpa honom att bli skadefri och smärtfri. Detta blev starten på Walkfeelings och Runfeelings historia.

Han läste allt han kom över inom osteopati, medicin, löpteknik, rörlighetsträning och postural träning. Han kände stor frustration över bristen på en långsiktig och hållbar lösning, men vägrade att ge upp.

En dag fick han en plötslig aha-upplevelse kring hur nedbrytande de flesta människors rörelsemönster är i vardagen. Genom att utforska och testa sin nya teori på sig själv och på människor i olika åldrar och kondition såg han omedelbara och hållbara resultat. Nu hade han hittat något som kunde behandla orsaken till fysisk smärta, snarare än bara symtomen.

Tillsammans med kollegorna Jenny Holmgren och Murdo Mackay har grundidén utvecklats till ett tillvägagångsätt som tillåter människor använda sin kropp utifrån sina egna förutsättningar.

”Många inom träning och rehab pratar om tekniker och i vissa fall har de även uppkallats efter sina skapare. Vad vi med Walkfeeling® och Runfeeling® skapar är ömsesidigt och det är individens eget,  inte vårt. Fördelen med detta är betydande. Då blir det ditt och du får behålla det för alltid.”

Walkfeeling logotyp på vägg

Företaget bildades

”Walkfeelings® vision är att finnas i varje hem, i varje skola, i varje förening och på varje arbetsplats. Walkfeeling® är för alla! Vi samverkar för en hållbar framtid.”

Walkfeeling AB startades med övertygelsen att ingen ska behöva leva med kronisk smärta.

När han under 2015 höll en föreläsning på Svenska Osteopatförbundets årskongress satt två av hans framtida kollegor i publiken. De kände igen problematiken och de ständigt återkommande skadorna hos deras patienter. Senare blev de delägare i företaget.

En ovärderlig tillgång och visionär i Walkfeelings® utveckling är medgrundaren och konsulten Murdo Mackay som har många års erfarenhet inom fotboll och företagande.

2016 skapades Walkfeeling International Limited som är ett internationellt bolag med kontor i London tillsammans med Marcus Fernandez, rektor och grundare för The centre for Homeopathic Education (som finns runt om i världen).

Idag hjälper Walkfeeling® och Runfeeling® människor runt om i världen i hur de kan förstå orsaken, hantera återkommande skador och långvarig kronisk smärta samtidigt som de kan leva ett mer aktivt och hälsosamt liv till att också prestera i världsklass.

We walk together and learn together!